Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
मान बहादुर ठाडा लेखा अधिकृत 9858022818
राम बहादुर बुढा शाखा अधिकृत ९८४८०५०७८६
अनिल चपाई सूचना प्रविधि अधिकृत ito.bherigangamun@gmail.com 9848156035
बलविर सुनार विनि शिक्षा शाखा ९८५८०५१४३१
बिजय कुमार खत्री इन्जिनियर
राज बहादुर रोकाय ना.सु ९८६३८६५३०९
झुपेन्द्र गिरी सि.अ.हे.ब. छैठौ स्वास्थ्या शाखा ९८५८०५६५६५
जीवन सोमै मगर लेखापाल 9858059900
विना थापा म. वि. नि महिला बालबालिका शाखा 9848048177
सुष्मा गिरी कविराज पाँचौं आयुर्बेध शाखा ९८४७८५६५९७
बिरेन्द्रजंग शाही सव.इन्जिनियर 9858076103
मानसिंह नेपाली सि.अ.हे.ब. छैठौ स्वास्थ्या शाखा ९८४४८१०६८९
खुमप्रसाद चपाई श्रोतव्यत्ति शिक्षा शाखा ९८४८१६३५२७
सन्तोष तिवारी खरिदार santoshtiwari2048@gmail.com 9848068387
विष्णु प्रसाद ढकाल प. स्वा. प्रा. पशु शाखा ९८४६५२६२५१
निर्मला कुमारी आचार्य स .म.वि.नि महिला बालबालिका शाखा ९८६८०९०७२८
दिल कुमारी चौधरी खरिदार ९८४८२११३२१
राधिका सेजुवाल स. लेखापाल ९८४४८९८३७७
विरू रावत ना.सु ९८६१३५५६०९
कृष्टी थापा कम्प्युटर अपरेटर ९८६८९३४९५५
लाल बहादुर बुढा सव. ओभरसियर ९८४८१६८७९७
डिकेन्द्र पौडेल अमिन ९८४८०५१५०६
केशर बहादुर नेपाली का.स. ९८४८१२०२१९
रत्ना उपाध्याय मुखीया ९८४८०४०७८०
उज्जवल रावत सव. ओभरसियर ९८४८२८८३०२
डम्बर ढकाल सव. ओभरसियर ९८४८०४८९१०
बल बहादुर डाँगी सव. ओभरसियर ९८४८२८२२६३
राम बहादुर बुढा का.स.
कृष्ण बहादुर शाही का.स. ९८६८११००८५
बेल बहादुर डाँगी का.स. ९८६८९२४०६२
दीपा गिरी कर संकलक ९८६८०२५६७२
भगवती शाही का.स. ९८६२३७३६०३
मान बहादुर रावत हेभी सवारी चालक ९८५८०५१०५७
नर बहादुर धौलाकोटी ब्याक हो लोडर चालक ९८४८३५१२९१
भविन्द्र बुढा सवारी चालक ९८५८०६०२४२