सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना

यस भेरीगंगा नगरपालिकाबाट चैत्रदेखि असारसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निम्नानुसारको समय, स्थान र मितिमा वितरण गरिने व्यहोरा सबैको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पदपुर्ति कार्यतालिका

यस कार्यालयवाट मिति २०७२।१।१५ गते प्रकाशित यस कार्यालयवाट तथा अन्नपुर्ण पोस्ट राष्टिय दैनिक साझा विसौनी दैनिक र तेस्रो आंखा देैनिक प्रत्रिकामा प्रकाशित सुचनामा उल्लेशित पदहरुको परिक्षा संचालन   तपशिलको मिति समय र स्थानमा संचालन हुने हुने हुदा सवैको जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ