FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ 04/11/2022 - 13:59 PDF icon KARYABIDHI BOOK-10-15.pdf
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७८ 04/11/2022 - 13:58 PDF icon KARYABIDHI BOOK-1-9.pdf
सहकारी नियमावली, २०७८ 04/11/2022 - 13:46 PDF icon Sahakari Niyamawali -book.pdf
कर्मचारी सेवा ऐन, २०७८ 04/11/2022 - 13:44 PDF icon Karmachri Sewa Ain.pdf
भेरीगंगा नगरपालिका कृषि ऐन, २०७८ 04/11/2022 - 13:43 PDF icon Krishi Ain Book -.pdf
गैरसरकारी संस्था ( संचालन तथा व्यवस्थापन ) निर्देशिका, २०७७ प्रस्तावना 04/11/2022 - 13:35 PDF icon Nirdeshika Book-17-26.pdf
स्थानीय न्यायिक समिति अन्तर्गत स्थापित मेलमिलाप केन्द्र संचालनका लागि तयार पारिएको निर्देशिका 04/11/2022 - 13:27 PDF icon Nirdeshika Book-4-16.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७७ 04/11/2022 - 13:24 PDF icon ambulance.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ 09/18/2019 - 13:17 PDF icon Nyaik samiti Ain.pdf
भेरीगंगा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन 08/04/2019 - 12:20 PDF icon भेरीगंगा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन.pdf

Pages