सूचना तथा समाचार

नागरिकता शिविर बस्ने सम्बन्धि सबैमा सूचना

नागरिकता शिविर बस्ने सम्बन्धि सबैमा सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना

यस भेरीगंगा नगरपालिकाबाट चैत्रदेखि असारसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निम्नानुसारको समय, स्थान र मितिमा वितरण गरिने व्यहोरा सबैको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।