FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
जगत बहादुर बस्नेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bjagat31@gmail.com ९८५८०६४१११
धिरेन्द्र प्रसाद शर्मा उप-सचिव शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा sharmadp50@gmail.com ९८५८०८०३८०
मान बहादुर ठाडा लेखा अधिकृत 9858022818
गजेन्द्र कुमार जी.सी. शाखा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा gajendragcskt@gmail.com 9858052253
बिजय कुमार खत्री इन्जिनियर 9841685681
अनिल चपाई सूचना प्रविधि अधिकृत ito.bherigangamun@gmail.com 9848156035
सरोज थिङ रोजगार संयोजक thing123saroj@gmail.com 9813836947
पीताम्बर पौडेल अधिकृत 9858054088
शिशिर कुमार खड्का योजना तथा अनुगमन अधिकृत
सीता कुमारी खत्री (गिरी) अधिकृत 9848050706
राजेश बुढा सि.अ.हे.ब. छैठौ 9858051788
मानसिंह नेपाली सि.अ.हे.ब. छैठौ स्वास्थ्या शाखा ९८४४८१०६८९
कुल बहादुर खड्का सूचना अधिकारी babukhadka@gmail.com 9851199508
विष्णु प्रसाद ढकाल प. स्वा. प्रा. पशु शाखा ९८४६५२६२५१
कृष्टी थापा कम्प्युटर अपरेटर ९८६८९३४९५५
लाल बहादुर बुढा सव. ओभरसियर ९८४८१६८७९७
जीवन सोमै मगर लेखापाल 9858059200
डिकेन्द्र पौडेल अमिन ९८४८०५१५०६
रत्ना उपाध्याय मुखीया ९८४८०४०७८०
उज्जवल रावत सव. ओभरसियर ९८४८२८८३०२
डम्बर ढकाल सव. ओभरसियर ९८४८०४८९१०
वल बहादुर डि.सी. सव. ओभरसियर ९८४८२८२२६३
राम बहादुर बुढा का.स.
कृष्ण बहादुर शाही का.स. ९८६८११००८५
केशर बहादुर नेपाली का.स. ९८४८१२०२१९
बेल बहादुर डाँगी का.स. ९८६८९२४०६२
दीपा गिरी कर संकलक ९८६८०२५६७२
भगवती शाही का.स. ९८६२३७३६०३
मान बहादुर रावत हेभी सवारी चालक ९८५८०५१०५७
नर बहादुर धौलाकोटी ब्याक हो लोडर चालक ९८४८३५१२९१
भविन्द्र बुढा सवारी चालक ९८५८०६०२४२
भरत खत्री माली