FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना

यस भेरीगंगा नगरपालिकाबाट चैत्रदेखि असारसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निम्नानुसारको समय, स्थान र मितिमा वितरण गरिने व्यहोरा सबैको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Supporting Documents: